(Tekst in Norwegian)

Verket med tittelen ‘Familie’ er en installasjon laget av ubrent leire og hamp-fiber.

Alle leire-individene henger noe uperfekt skapt sammen… men likevel, – sammen skaper de en helhet i balanse.

Vi utvikler oss i familier med mennesker og dyr. Noen blir kortvokste, andre kongelige eller noen får kanskje pels.

Hår og vårt forhold til omsorg/ ‘caretakership’ henger tett sammen. 

Vi fletter, tvinner og lager krøller,- dette er noe vi gjør når vi tar vare på både oss selv og andre.

Vi utvikler oss alle, men vi er ikke alltid klar over hvorfor ting har blitt som de er. 

Livssituasjoner og de vi blir som følge av disse kan virke som tilfeldige, som om de bare faller ned fra himmelen,- akkurat som inspirasjonen gjør…, – og det gjør oss til de vi er.

‘Det er greit’ sier vi til hverandre og vi henger sammen som en familie.

Som kunstner er jeg fascinert av det ubevisste; hvordan jeg gjennom kommunikasjon med sider av meg selv, som jeg ikke alltid kjent fra før, får form i møte med materialer med alle sine rike, individuelle kvaliteter og teksturer.

Ting fornyer seg.

Arbeid utvikler seg som oftest fra maleri til tredimensjonalt uttrykk.

Det nærmer seg ferdig når jeg har kommet frem til klarhet: i form, i budskap og nye livsperspektiv.

Lukk meny