plakat utstilling inn i det ukjente 28.08

Utstilling: Inn i det ukjente

29. August til 5. September 2019

Åpningstider: Ukedager kl 15-20. Helg kl 12-17

Studio Zoé Eskes, Sandavegen 8 Bø i Telemark

Entre kr: 50

Et over 300 m2 stort, gammalt industriell lokale  blir rygget til utstilling og konsert plass! Her blir det  vist maleri, skulptur, foto og installasjon og også en kort introduksjon som viser  arbeidsmåte og filosofi til de utstillende kunstnerne.

Det er arbeider av Mari Fallet Mosand og Zoé Eskes som blir utstilt. Begge er opptatt av hvordan  uventede ting kan oppdages, komme fram og få form gjennom å føle innover.

‘Inn i det ukjente’ er en tittel vi har tatt oss for å illustrere fellestrekk i våre skapende prosesser.

 

Mari Fallet Mosand jobber med naturmaterialer. I møte med natur blir ho inspirert til maleri, installasjon og håndverk.

Om hennes arbeid sier hun dette:

»Djupast sett spring all kunstarbeidet ut frå ei stor kjærleik til livet og naturen. Eg ynskjer at bileta mine skal gjenspegle naturen, ikkje slik den ser ut, men slik den kan kjennest, og korleis dei skapande kreftane i naturen og i oss, verkar.  

Gjennom bruken av eigen tilverka fargar og naturlege jordpigment søker eg å utforske ein meir miljøvenleg kunstproduksjon.

Spørsmål eg ofte sirklar rundt er: Kvifor vil det eigentleg alltid bli liv? Og kvifor har denne livskrafta fått så mange ulike formar, visuelt sett, gjennom årtusena? Kunstarbeidet er også ei søken i mysteriet i trua.»

Zoé Eskes  (foto, maleri og skulptur) starter sin prosess stort sett gjennom å uttrykke seg intuitivt i maleri som da kan blir utviklet videre til uttrykk i andre medier.

»Jeg uttrykker meg i ulike medier. For meg er de forskjellige medier ‘verktøy’ for å kunne vise hva som trengs å bli vist. 

Jeg føler meg trukket til de taktile kvalitetene i forskjellige materialer.

Først uttrykker jeg meg selv intuitivt. Vanligvis er dette gjort gjennom maleri. 

Mens jeg reflekterer over de intuitivt skapte verkene oppdager jeg nye betydninger og bilder.

Så kan jeg velge å jobbe videre på bildene og betydninger og klargjøre emnet enten i maleri eller skulptur eller andre medier, avhengige av emnet.»

 

Som en avslutning av utstillingen blir det organisert en performancekonsert med  Johanna Seim fra Berlin. Hun kombinerer tradisjonelle norske folketoner på hardingfele med et eget uttrykk i ord og sang.

 

Hjertelig velkommen!

29.8 kl 16 og kl 18.30

Vernisasje og omvisning med  kunstnerne.  Vi snakker om arbeidene som er utstilt og prosessene som ligger bak. Mari Fallet Mosand kommer kl 18.30 på Studio Zoé Eskes.

 Kl 16 blir det en kort rundledning.

 Kl 18.30 en lengre med begge kunstnere. Musikalsk innslag av Johanna Seim.

Velkommen!

Entre kr 50,-

03.09 kl 12

Nettverksmøte for kunstnere.  Hvis du er en utøvende kunstner innen billedkunst, musikk, drama, dans mm og vil komme på dette møtet kan du sende melding til Zoé Eskes på Facebook. 

Det blir en god mat fra Naturligvis Telemark og suppe fra Mariposa Kafe.

Gjennom å samle kunstnere ønsker vi å styrke kunstner nettverk og samarbeid mellom kunstnerne i regionen. Max 15 deltakere. Gratis for de første 15 som melder seg på.  Møtet blir sponset av Midt-Telemark næringsfond, MTNU, Bø Kommune. 

05.09 kl 20

Performance konsert med Johanna Seim

kr 180,-     Student kr 100,-

– Entre kan betales med kort eller vipps ved inngangen.

 

Mari Fallet Mosand

Er 30 år, opprynnelig fra rauland og som flyttet  til Bø i Telemark i 2011.  Jobber for tiden som daglig leder av håndverksbedriften Krokvokst, der hun lager trehåndverk, kurvmaking, produkter i naturmaterialer og holder kurs.

I denne utstillingen skal hun vise fram arbeider der hunhar tatt utgangspunkteti elementene ild, vann, jord og luft. Mari vil også kombinere teknikker fra kurvmaking og lage installasjoner og bilder i grenselandet kunst og håndverk.

Ho jobber stort-sett i naturmaterialer som ho sanker selv, tre, kvister, lager maling fra naturlige oljer og bruker jord og knuser stein til pigmenter. 

I utstillingsperioden skal hun organisere en Kunstworkshop der hun tar med deltakere inn i naturen for å lage naturlige farger, tegneredskap, og bruke de på forskjellige måter.

Zoé Eskes

Opprinnelig fra Nederland,  32 årig Autodidakt billedkunstner og Fotograf.  Med 3 års utdanning på kunstakademiet i Nederland. Ho flyttet til Norge/Bø i 2010.

Zoé har hatt flere utstillinger i Norge og Sverige og startet i 2015 hennes eget kunststudio i Bø. 

Der jobber ho på hennes egne verk men også organiserer arrangement, tilrettelegger og organiserer utstillinger alene eller sammen med andre gjest kunstnere.

Å uttrykke seg i forskjellige medier har alltid vart naturlig for henne.

Kunst har vart en plass hvor ho kan uttrykke seg og på et hvis måte lage sin egen verden.

Ho sier at ho gjennom å lage kunst endrer sitt perspektiv i og på livet.

I denne utstillingen skal hun vise frem foto, maleri og skulptur.

Johanna Seim

Johanna,29, fra Berlin har akkurat flyttet til Bø etter at hun har tatt en Bachelor i Norsk Folkemusikk ved USN Rauland.  

Som avslutning av denne utstillingen skal hun spille hennes første konsert her i Bø!

Gjennom ord, stemme- og strengebruk søker hun en forening av hennes forelskelse i tradisjonell hardingfelemusikk og uttrykkelse av hennes indre sjeleverden.

Under denne konserten følger vi Johanna et stykke på hennes reise i et ukjent lydlandskap inn i mellom kunstverkene til Mari Fallet mosand og Zoé Eskes.

Mer informasjon og nyheter finner du på vårt facebook arrangement:

Lukk meny